Ὑπέρ-σουλτάνος πλέον ὁ Ἐρντογάν!!!

Ἡ τουρκικὴ βουλὴ ἐψήφισε ἐχθὲς ὑπὲρ τοῦ νέου «σουλτανάτου»!!!

Τὸ τουρκικὸ Κοινοβούλιο ἐψήφισε ἐχθὲς ὑπὲρ τῆς συνταγματικῆς μεταῤῥυθμίσεως, ἡ ὁποία ἐνισχύει τὶς ἐξουσίες τοῦ προέδρου Ῥετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν, προχωρώντας ἕνα βῆμα πιὸ κοντὰ πρὸς τὴν κατεύθυνση ἀναβαθμίσεως τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Τούρκου προέδρου.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν 338 βουλευτῶν, ποὺ ἐφήψισαν ὑπέρ, εἶναι μεγαλύτερος τῆς ἀπαιτήσεως θετικῆς ψήφου (330 βουλευτές) στὸ τουρκικὸ Κοινοβούλιο, ποὺ διαθέτει συνολικὸ ἀριθμὸ 550 βουλευτῶν.
Τὸ σχετικὸ δημοψήφισμα ἀναμένεται νὰ διεξαχθῇ τὴν ἄνοιξη.

Ἕνα τέτοιο δημοψήφισμα θὰ σημάνη καὶ τὴν ὁλοκλήρωση αὐτῆς τῆς φάσεως, ποὺ καταλήγει μὲ τὴν ἀπόλυτο ἐπικράτηση τοῦ Ἐρντογάν.
Ἡ νίκη του δὲν συνεπάγεται μόνον τὴν οὐσιαστικὴ συγκέντρωση ὅλων τῶν ἐξουσιῶν στὰ χέρια του.
Ἐπὶ πλέον ἡ ἀνάδυσις τοῦ νέο-σουλτάνου σηματοδοτεῖ μᾶλλον τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ νεο-ὀθωμανικοῦ παραδείγματος διακυβερνήσεως, τὸ ὁποῖον φαίνεται νὰ καταλήγῃ σὲ ἕναν χαρκτῆρα ποὺ θυμίζει πολὺ περισσότερο πλέον τὸν παλαιό, γνωστό μας, ὀθωμανισμό.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply