Δασμοὶ κι ἄλλες μέθοδοι κομμουνιστικοποιήσεως…

Περὶ δασμῶν ὁ λόγος.

Εἰσήγαγα γιὰ χρόνια κάποιο προϊὸν ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη (Γερμανία 98%).

Ἐκεῖ, γύρω στὸ 2008, οἱ Κινέζοι ἄρχισαν νὰ παράγουν τὸ ἴδιο προϊὸν μὲ ἴδια ἤ καλλίτερα χαρακτηριστικά, ἔως καὶ σὲ 20% καλλιτέρα τιμή.

Τὸ 2013 τὰ περισσότερα εὐρωπαϊκὰ ἐργοστάσια εἶχαν κλείση ἀπὸ τὸν ἀνταγωνισμό.

Τὸ 2014 τὰ σοσιαλιμπερὰλ ἒς ἒς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπη, ὑπὸ τὴν πίεση εὐρωπαϊκῶν λόμπυ καὶ εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, «νομοθέτησαν»  ὡς ἐξῆς……..:

Τὸ κινεζικὸ προϊὸν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πωλεῖται στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά, ἀλλὰ 2% ἀκριβότερα ἀπὸ τὸ φθηνότερο εὐρωπαϊκό.

Οἱ κομμουνιστὲς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τώρα ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀνελεύθερη πολιτικὴ Τρᾶμπ!
Οἱ δάσκαλοι τῆς κεντρικὰ σχεδιασμένης οἰκονομίας τῶν ΕΣΠΑ καὶ τῶν ἐπιδοτήσεων, τῶν χωματερῶν καὶ τῆς πολιτικῆς ἐπιδοτήσεων τῆς μὴ παραγωγῆς, τῶν εὐρωπαϊκῶν κεντρικῶν ἐμπορικῶν συμφωνιῶν.
Τέλος τῶν χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος καὶ μέσῳ ῥυθμίσεων καὶ νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ἀγορά!

Σκέπτομαι νὰ πηδηχθῶ ἀπὸ τὸ παράθυρο…
Ὄχι ἀλλο κάρβουνο…
Ἔλεος… ἔλεος… ἔλεος…

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply