Γιατὶ ἡ σκιζοφρένεια δὲν εἶναι κληρονομική!!!

Γιὰ μίαν ταινία γιὰ τὴν σκιζοφρένεια

Στὴν γνωστὴ ταινία γιὰ τὸν Τζῶν Νᾶς μὲ τὸν Ῥάσσελ Κρόου, πολλὰ στοιχεῖα ἀλλοιώθησαν.
Κατ’ ἀρχὴν δὲν μιλᾶ γιὰ κάποιον «Ὑπέροχο Ἄνθρωπο», ἀλλὰ γιὰ  ἕνα «πανέμορφο μυαλό», τὸ ὁποῖον ὄντως παρατηρεῖται σὲ ἀρκετοὺς Σκιζοφρενεῖς,  ποὺ ἦσαν οἱ πρῶτοι τῶν πρώτων στὰ μαθήματα.
Διότι ἡ Σκιζοφρένεια, παρὰ τὸ ὄνομά της, εἶναι νόσος τοῦ συναισθήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ παραλείπει ἡ ταινία μίαν περίοδο περιπλανήσεώς του στὴν Εὐρώπη, σὲ μίαν περίοδο φιλομοφίλου συμπεριφορᾶς.

Τὸ παιδάκι του ἐγινε κι αὐτὸ σχκζοφρενές, ὄχι φυσικὰ λόγῳ «γονιδίων» ἀλλὰ λόγῳ τῆς ψευδο-κληρονομικότητος,  ἀπὸ τὴν μίμηση τῶν γονεϊκῶν προτύπων.

Τὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι τὴν προέβαλε μία (πολὺ ὄψιμος) κίνησις γιὰ τὸν ἀπό-στιγμα-τισμὸ τῆς Σκιζοφρενείας, μὲ ἕνα ἔνθετο στὸν λογαριασμὸ τῆς ΕΥΔΑΠ, ὀποῦ τὴν …ἐστιγμάτιζε (!!!), ἀφοῦ ἔγραφε ὅτι «Ἡ Σσιζοφρένεια μπορεῖ νὰ εἶναι κληρονομική»(!!!)

Μά, αὐτὴν τὴν Βλακώδη ἀντίληψη ἔχει ἤδη τὸ 98% τῆς κοινῆς Γνώμης!

Σβήνεις μίαν φωτιά, ῥίχνοντας πετρέλαιο ἐπάνω της;;;;

Λιᾶρος Διονύσιος

εἰκόνα

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply