Φαινόμενα ξεπεσμοῦ…

Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία σήμερα, ἔχει πάψει πλέον νὰ παράγῃ ἑλληνικὴ μουσική!
Ἀνατριχιαστικὴ ἔλλειψις παιδείας, ἀπουσία ἀκουσμάτων καὶ πιθηκισμὸς τῆς Δυτικῆς μουσικῆς, ἀκυρώνουν κάθε δυναμικὴ δημιουργίας ἑλληνικῆς μουσικῆς ἐκφράσεως.

Ἡ ἀμηχανία τῆς ἐκφράσεώς μας καὶ ἡ «ὀρφάνεια» μας γίνεται ἀκόμα περισσότερο φανερὴ στὶς κοινωνικὲς συναντήσεις τῆς διασκεδάσεως, ὅπου ἐκδηλώνουμε τὴν μετοχή μας καὶ τὴν σημερινή μας ἑλληνικότητα μὲ τὴν ἀπόῤῥιψη τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς!

Αὐτὸ συμβαίνει ὄχι μόνον στοὺς «πιτσιρικάδες», ἀλλὰ καὶ στὶς δυμαμικότατες ἡλικίες τῶν πενηντάρηδων τῆς ἐνεργοῦς κοινωνικῆς μετοχῆς.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply