Δὲν ὑπάρχει ἀδύνατον…

Δὲν ὑπάρχει ἀδύνατον…
Μόνον στὸ μυαλό μας…

Ὁ χάρτης ποὺ δημοσιεύω αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει…
(πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ «Νενέκους» μὲ …κακία!!!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 225 times, 1 visits today)
Leave a Reply