Γιατί οἱ Τοῦρκοι βολτάρουν ἔξω ἀπό τό Σούνιον;

Ἀπ’τὸν μπαχτσὲ τῆς δημοκρατίας…

Ὑπουργάρα!!!!
Μέγας «ἀντιστασιακός»…
Στὴν διάρκεια τοῦ Στρατιωτικοῦ Καθεστῶτος παρακαλοῦσε τοὺς Συνταγματάρχες νὰ τὸν διορίσουν καθηγητὴ Πανεπιστημίου…
Δὲν ἔφαγε οὔτε μία σφαλιάρα…

Μετὰ τὴν μεταπολίτευση βαπτίσθηκε «ἀντιστασιακός»,  ἔγινε ὑπουργὸς καὶ γιὰ νὰ πιστοποιήσῃ τὴν «ἀντιστασιακὴ δράση» του, φωτογραφίζετο στὸ γραφεῖο του μὲ τὸ ἔμβλημα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ τῆς χώρας τοῦ ἀνάποδα

Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουμε γιατὶ οἱ Τοῦρκοι σουλατσάρουν στὸ Σούνιο..

Κόης Ὀδυσσεὺς

(Visited 136 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί οἱ Τοῦρκοι βολτάρουν ἔξω ἀπό τό Σούνιον;

Leave a Reply