Ἰδιαιτέρας ἐπιχειρηματικῆς εὐφυΐας…

Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιχειρηματίας Μαρέβα Μητσοτάκη.

Ἐπειδὴ ἔχω ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὴν σπουδαία ἐπιχειρηματίία Μαρέβα, ἀκολουθοῦν κάποια στοιχεῖα, ποὺ προκαλοῦν πολλὲς ἀπορίες.

Ἡ Μαρέβα ἔχει μίαν ἑταιρεία ῥούχων (ZEUS + ΔΙΟΝΕ).
Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ἔκανε πωλήσεις τὸ 2014 214.000€ μὲ ζημίες 51.000€ καὶ συσσωρευμένες ζημίες 245.000€.

Ἔκανε αὔξηση κεφαλαίου 400.000€ τὰ ἔτη 2014-2015.
Ἄρα ζητούμενο εἶναι ἡ πηγὴ αὐτῶν τῶν κεφαλαίων.

Εἶναι ἑταιρεία ῥούχων μὲ μικτὸ κέρδος 18%. Τόσο μεγάλη ἐπιτυχία.
18% Μικτὸ κέρδος σὲ ῥοῦχα εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος. Κλείνεις …ἐχθές!
Καὶ μία ἑταιρεία μὲ μεγάλες ζημίες, μὲ ἀστεῖο περιθώριο κέρδους παίρνει δάνειο τὸ 2014 118.000€, μέσα στὴν κρίση, ποὺ δὲν ἔδιδαν οἱ τράπεζες στὸν Ἅγιό τους νερό.

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

εἰκόνα

(Visited 206 times, 1 visits today)
One thought on “Ἰδιαιτέρας ἐπιχειρηματικῆς εὐφυΐας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἰδιαιτέρας ἐπιχειρηματικῆς εὐφυΐας… | https://hppolyth.wordpress.com/

Leave a Reply