Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης…

Ὁ σκεπτόμενος ἀρσενικὸς θεὸς τοῦ προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης.

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης...

Πανομοιότυπα ἀγαλματίδιά του εὑρίσκονται σὲ ὅλην τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, μέχρι τὸν Κυκλαδικὸ Πολιτισμὸ τοῦ Αἰγαίου.

Τουσιάδης Δημήτρης

 

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply