Βιάζεται ὁ …σουλτάνος τῆς γειτονιᾶς μας νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τοὺς ἐπικριτές του!!!

Ὁ (ἀπόλυτος) ὁρισμὸς τοῦ ὑπερφιάλου ψυχοπαθοῦς…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply