Τὸ δικό μας Survivor (5)

Τo δικό μας Survivor… δεν θα γελοιοποιεί την προσωπικότητα των συμμετεχόντων…
Ούτε θα τους υποχρεώνει σε αυτοεξευτελισμό στον βωμό της τηλεθεάσεως…

Αντιθέτως, σ’εμάς θα έχουν την δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε σεμινάρια Αναμορφώσεως Εθνικής Συνειδήσεως, ως ευχάριστο διάλειμμα απο την εργασία που θα προσφέρουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Εάν βέβαια… δεν επιθυμούν διάλειμμα, θα συνεχίζουν απρόσκοπτα την εργασία τους.

Συνεχίζεται…

Ῥῆγος Νικόλαος

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply