Ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν μας ἐργολάβων…

Ἔρανος «Σῶστε τοὺς ἐργολάβους» ΑΚΤΩΡ-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-J&P ΑΒΑΞ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ!

Ἔστησαν καρτὲλ στὰ δημόσια ἔργια, γιὰ 27 χρόνια (1989-2016) – εἶχαν πωλήσεις τὰ 27 χρόνια ἑκατὸ (100) δισεκατομμύρια εὐρῶ- ἔβαλαν καπέλο στοὺς Ἕλληνες (λόγῳ καρτέλ) περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι (20) δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἔφαγαν πρόστιμο 82 ἑκατομμύρια εὐρῶ καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ πληρώσουν!!!!

Σῶστε τοὺς ἐργολάβους!
Ἔρανος ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν ἐργολάβων…
Τοὺς τὸ ὀφείλουμε, γιατὶ «μαζὺ τὰ φάγαμε»!!!

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply