Ὑπέρ-Δαπάνη φαρμάκων

Δαπάνη φαρμάκων, 1991-2010, 265 δισεκατομμύρια€

• Ἐξέτασις AIDS στὴν Ἑλλάδα 50€, στὴν Πολωνία 8,5€ (200 ἑκατομμύρια εὐρῶ προμήθεια)
• Ῥαδιοφάρμακο στὴν Ἑλλάδα χρεώθηκε 2.280€ ἀντὶ γιὰ 280€ (ἀπὸ  …λάθος)
• Βηματοδότης, μέση τιμή, στὴν Ἑλλάδα 6.500€. Στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 1.600€
• Νευροδιεγέρτης, μέση τιμὴ στὴν Ἑλλάδα, 8.000€, Στῆν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 300€
• Λαπαροσκοπικὴ ἐξέτασις μέση τιμὴ στὴν Ἑλλάδα 6.000€-9.000€, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 900€
• ΣΤΕΝΤ Μέση τιμὴ στὴν Ἑλλάδα 2.250€, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 1.400€
• Ὑλικὰ ὀρθοπεδικῆς ἐπεμβάσεως, μέση τιμὴ στὴν Ἑλλάδα 1.400€-1.800€, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 300€

Ἔλα τώρα, αὐτὰ τὰ λέει ὁ Πολάκης, ὁ ἀξύριστος, ὁ ἀγροῖκος…

Ναί, ὅμως ἐγὼ κι ἐσὺ τὰ πληρώσαμε.

Φλωρᾶς Γεώργιος

εἰκὼν

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply