Ἰανοῦ πολεμικὲς προετοιμασίες

Πρώτα ἔστρωσαν ἐπὶ δεκαετίες τὴν ἀκροαριστερά/κομμουνιστικοσοσιαλισμό, μὲ τὴν «προοδευτικούρα» καὶ διάλυση τῶν πάντων ἀξιῶν (δημιουργῶ ἕνα πρόβλημα, γιὰ νὰ σοῦ φέρω καὶ τὴν «λύση» μετά, πάλι ἐγώ)….166

….Καὶ τώρα  (ὕστερα ἀπὸ τὸ «Brexit» καὶ τὸν «Τρᾶμπ-άκουλα»), στρώνουν τὸ χαλὶ στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ στὴν Λεπέν, λίγο πρὶν τὶς γαλλικὲς ἐκλογές. Πάντα ἔτσι δέν ἔκαναν ἄλλως τέ;;;; Πάντα καὶ μέ τίς δύο πλευρές δέν ἦσαν ἀνά τούς αἰῶνες; Τὸ ἴδιο πρόσωπο, μὲ δύο διαφορετικὲς μάσκες, δέν ἦταν ὁ κομμουνισμός καί ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός; Θυμηθεῖτε τὴν ἴδια τὴν ἱστορία, μέσα στοὺς αἰῶνες…
(Rothschild καὶ μὲ τοὺς δύο στὸν πόλεμο Ναπολέοντος – Ῥωσσίςα… Καὶ μὲ τοὺς δύο στὸν πόλεμο Βορείων καὶ Νοτίων στὶς Η.Π.Α… Καὶ μὲ τοὺς δύο στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο… Καὶ μὲ τοὺς δύο στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο -Ναζὶ καὶ κομμουνιστές… κ.λ.π….).

Ὁ «Ἰανός» εἶναι ἐδῶ καὶ στρώνει τὸν ἐπόμενον Παγκόσμιο Πόλεμο…

 Ἁ.Ἑ.

εἰκὼν

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply