Νὰ θυμηθῶ ὅλα αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ξεχάσω…

Νὰ θυμηθῶ ὅλα αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ξεχάσω...

Ἡμέρα μνήμης σήμερα …
γιὰ ὅλους μας…
γιατὶ ὅλων οἱ καταγωγὲς ῥιζώνουν ἐκεῖ…
ἐκεῖ,
ποὺ «μετεκόμισαν» ἀρχαῖοι πρόγονοί μας…
κι ὅπου «μετακόμισις», τόσο ζωντανὴ στὴν ἀνάγκη της ἡ Πατρίδα…
γιατὶ ἀκόμα καὶ στὴν «μετακόμιση» αὐτὸ ποὺ παίρνεις πρώτα μαζύ σου εἶναι ἡ Πατρίδα…
παρέα μὲ τὴν οἰκογένειά σου…
τὰ ἤθη…
τὰ ἔθιμά σου…
τὶς μνῆμες σου…
κι ὅταν σκοτώνουν αὐτά… σκοτώνουν τὴν Πατρίδα…
ὅπου κι ἂν εὑρίσκεται…
ἀκόμα καὶ μέσα στὸν ἀρχαιότερο ἑλληνικὸ πολεμικὸ χορό…
θέλω νὰ «συρθῶ» σὲ ἕναν Πυῤῥίχιο ἀπόψε Μάννα μου…
Καὶ νὰ θυμηθῶ…
νὰ θυμηθῶ ὅλα αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ξεχάσω…

Καφετζόπουλος Χάρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply