Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (στ)

Ἡ συναίνεσις τῶν ἠλιθίων καὶ πῶς κατασκευάζεται, μὲ ἁπλᾶ τεχνάσματα.

Ἕκτη Ἀνάρτησις

Διάλεξα τὸ ἀκόλουθο ἄρθρο, μιᾶς καὶ ἀποτελεῖ τυπικὸ δεῖγμα τῆς πιὸ συνηθισμένης μορφῆς προπαγάνδας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

  1. Ἡ ἀρχὴ γίνεται πάντοτε εἰσαγάγοντας ἄσχετα στατιστικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὰ αἴτια τοῦ θέματος.
    Παράδειγμα:
    «Ἕνα 85% τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐχάθησαν στοὺς ἀμερικανικοὺς δρόμους τὸ 2015 εἶχαν πυτιρίδα, δὲν φοροῦσαν γραβάτα, ἢ ἦσαν σὲ ἀτυχήματα ὅπου ὁ ὀδηγὸς εἶχε φάη μαρμελάδα γιὰ πρωινό».

    Ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως ὅλα αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἰσχύουν, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ μηνυθῇ τὸ περιοδικό. Περαιτέρω μπορεῖ ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως νὰ σταθῇ ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ ὁδηγὸς μὲ ποσότητα 0,1 στὸ αἷμα του «ἔπινε» ἢ ὅτι σὲ δρόμο μὲ ὅριο 60χλμ ἐὰν πήγαινε μὲ 60,1 «ἔτρεχε».
  2. Ἀποφεύγεται ἡ κανονικὴ παρουσίασις τοῦ θέματος, μὲ λεπτομερὴ ἀναφορὰ τῶν αἰτίων. Ἔτσι οἱ Ἠλίθιοι ἀφήνονται νὰ ὑποθέσουν ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἄσχετα στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς βομβαρδίζουν οἱ πονηρήδηδες συντάκτες τέτοιων ἄρθρων, ἀποτελοῦν αἰτία.
    Βέβαια,  οἱ συντάκτες αὐτοὶ δὲν ἰσχυρίζονται καθ’ οἱονδήποτε τρόπο κάτι τέτοιο. Εἶναι προσεκτικοὶ σὲ αὐτό. Διότι ἡ κανονικὴ ἐξέτασις τῶν στατιστικῶν θὰ ἔδειχνε ὡς αἴτια ἄλλους παράγοντες, π.χ. τὴν κακὴ κατάσταση τοῦ δρόμου, τὴν κακὴ κατάσταση ὀχημάτων, ἀπροβλέπτους παράγοντες ὅπως σκασμένα ἐλαστικὰ κτλ.

Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ προκληθῇ στοὺς Ἠλιθίους ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωσις ὅτι τὰ ἄσχετα στοιχεῖα ποὺ τοὺς ἐσέρβιραν ἀποτελοῦν αἰτία ἀτυχημάτων, ἐνῶ δὲν εἶναι φυσικά, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλέον οὔτε οἱ προπαγανδιστὲς τὸ ἰσχυρίζονται. Ἔτσι κατασκευάζεται τεχνηέντως ἡ συνέναισις τῶν ἠλιθίων,ποὺ θὰ ὑποστηρίξουν π.χ. μιὰ μαζικὴ ἀγορὰ καμερῶν ταχύτητος ἀπὸ τὸ δημόσιο χρῆμα, πρὸς ὄφελος, ἂς ποῦμε, τῆς τάδε κατασκευαστικῆς ἑταιρείας, ἡ ὁποία -συμπτωματικῶς!- θὰ εὑρίσκετο ἀνάμεσα στοὺς διαφημιστικοὺς χορηγοὺς τέτοιων ἐντύπων, ἀπὸ καθαρὴ ἀνιδιοτέλεια…

Fully 85% of the people who perished on America’s roads in 2015 were not wearing a seat belt or were in accidents where a driver had been speeding or drinking

economist.com

Φρούριον

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply