Δικαίωμα στήν ἀποδοκιμασία πότε ἔχουμε;

  • Σὲ κηδεῖες ὑψηλῶν προσώπων δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδοκιμάσουμε τοὺς πολιτικούς, διότι ἐπιτελοῦν θεσμικὸ καθῆκον.
  • Σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ παρελάσεις δὲν μποροῦμε να τοὺς ἀποδοκιμάσουμε, διότι ἐπιτελοῦν θεσμικὸ καθῆκον.
  • Ὅταν ὑποδέχονται ξένους ἡγέτες δὲν μποροῦμε, διότι πλήττεται ἡ εἰκόνα τῆς χώρας στο ἐξωτερικὸ καὶ οἱ Φράγκοι θὰ μᾶς ποῦν ἀπολίτιστους.
  • Ὅταν τοὺς ἐπιτύχουμε νὰ τρῶν σὲ ταβέρνα μὲ φίλους τους δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποδοκιμάσουμε, διότι εἶναι ἀνθρώπινος, ἱερά, ἀπαραβίαστος, ἰδιωτικὴ στιγμή. 

Πεῖτε μας ῥὲ μ@λάκες πότε ἐπί τέλους μποροῦμε νά ποῦμε μίαν κουβέντα παραπάνω γιά αὐτούς πού μᾶς ἐγ@μησαν τήν ζωή;
Μήπως νά πληρώνουμε παράβολο καί νά παίρνουμε ἔγγραφη ἄδεια ἀπό τό φιλελεφτεράτο τῶν ἀργπσχόλων τοῦ φέισμπουκ γιά νά ἐκφρασθοῦμε;

Ἕλλην ἐξοργισμένος

εἰκόνα

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply