Ὑπάρχει ἡ γυναίκα στήν Σαουδική Ἀραβία;

Σαουδικὴ Ἀραβία ῥὲ φίλε…
Ἡ χώρα ποὺ σέβεται τόσο τὶς γυναῖκες, ποὺ τὶς ἀντικαθιστᾶ μὲ …φουσκωτὴ κούκλα!!!

Ἐδῶ ἡ ἀπείρακτη ἀρχικὴ εἰκόνα τῆς διαφημίσεως τοῦ προϊόντος:

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply