Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ ὅσους ἀγαποῦν τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη…

Τεράστια ποσὰ κατασπαταλῶνται γιὰ πρόσληψη «ὑποστηρικτῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης», ποὺ θὰ διαδηλώνουν παριστάνοντας τὰ …λαϊκὰ κινήματα, ὥστε τὰ ἐπίσημα ΜΜΕ νὰ τραβοῦν φωτογραφίες καὶ νὰ δείχνουν πόσο πολὺ ὅλος ὁ γκόζμος ἀγκαπάει Ἡνωμένη Εὐρώπη….

«The EU is trying to enlist people power, so last Sunday they organised a whole bunch of marches throughout Europe in support of the EU and its institutions.»

 theguardian

Λεφτὰ ὑπάρχουν, εἴπαμε.

Φρούριον

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply