Ὑστατο χαῖρε στὸν Ἥρωα «πατέρα» τῆς ΕΛΔΥΚ

Ἦταν νὰ κατεβῶ στὴν Κύπρο πιὸ νωρίς…
Τὸ ἤξερες… Ἀλλὰ πλέον ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ τὸ πάρης κι ἐσὺ ἀπόφαση.

Μοῦ ζήτησες νὰ σὲ πάω στὸν Ψαθόπυργο, λὲς καὶ ἤξερες ὅτι τὸ τέλος πλησίαζε…
Νὰ δῇς γιὰ τελευταία φορὰ τὸ χωριό σου…
Καὶ πήγαμε…

Καὶ εἴπαμε θὰ κάνουμε ἀκόμη μίαν παρουσίαση, στὰ στελέχη στὴν ΑΣΔΕΝ καὶ μετὰ θὰ ἔφευγα.
Ὅμως ἀῤῥώστησε. Κι ἐσὺ κι ὁ Βασίλης.
Ἀνέβαλα τὴν μετακόμισή μου στὸ νησὶ γιὰ περίπου εἴκοσι ἡμέρες. Γιὰ νὰ εἶμαι κοντά σου.
Κάποιαν στιγμὴ ἔπρεπε νὰ φύγω…

Μόλις ἔφυγα σὲ ἔβαλαν στὸ ἵδρυμα…
Ἐγὼ τὸ ἐκράτησα κρυφό, γιατὶ δὲν ἤθελα τὸν οἶκτο τοῦ ὁποιουδήποτε γιὰ ἐσέναν…
Ὅπως δὲν τὸ ἤθελες κι ἐσύ!
Κάποιος «ξύπνιος» ἐφρόντισε νὰ τὸ κοινοποιήσῃ… Λὲς κι ἔκανε κάποιο κατόρθωμα.Προσπάθησα νὰ σὲ φέρω στὴν Κύπρο… Κοντὰ σὲ ὅλους ὅσους σὲ ἀγαποῦν καὶ σὲ ἐκτιμοῦ καὶ ποὺ σοῦ τὸ ἔδειξαν πολλὲς φορές…
Ἀλλὰ δὲν ἤμουν βιολογικός σου συγγενής, ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ τὸ ἀποφασίσω αὐτὸ γιὰ ἐσέναν…
Κι ἔτσι ἔμεινες στὸ ἵδρυμα…
Κι ἔφυγες, σὰν «πουλάκι», στὸν ὕπνο σου…
Μὲ καθαρὴ ψυχὴ καὶ ἥσυχη συνείδηση….

Κι ἐγώ, εἶμαι ὑπερήφανος, διότι σοῦ ἔδσα χαρὰ αὐτὰ τὰ 2,5 τελευταία χρόνια…
Δὲν μπορῶ νὰ βλέπω τὴν παραπάνω φωτογραφία σου…
Μὲ πεθαίνει αὐτὴ ἡ θλίψις στὰ μάτια σου…

Καλὸ ταξείδι…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Χαίρομαι μόνον γιατὶ μπόρεσες νὰ δῇς τὴν φωτογραφία ποὺ σοῦ ἔστειλα, μὲ τὴν στολή σου, στὴν βιτρίνα τοῦ Διοικητηρίου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ..
Καὶ εἶμαι εὐτυχὴς γιατὶ χάρηκες κι ἐσὺ σὰν μικρὸ παιδί…
Κι ὅσο θυμᾶμαι, ποὺ ἔλεγες σὲ ἐμέναν καὶ στὸν λοχαγὸ Σερμεντζελῆ, ποὺ προσπαθούσαμε νὰ σὲ πείσουμε νὰ τὴν προσφέρῃς: «Μὰ καλά, τί ἔκανα ἐγώ γιά νά βάλετε τήν στολή μου στό Μουσεῖο τῆς ΕΛ.ΔΥΚ.;»

 Σημειώσεις

Ὁ ταξίαρχος Σταυρουλόπουλος, τελευταῖος στρατοπεδάρχης τῆς ΕΛ.ΔΥΚ, «ἔφυγε» τὴν Κυριακὴ 11 Ἰουνίου 2017, στὶς 06:30 π.μ., ἀπὸ ἀνακοπή.
Ἡ κηδεία του ἔγινε στὴν Ῥαφήνα τὴν Δευτέρα 15:00.
Φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Κυριάκο Μαϊόπουλο.

Ἀφιέρωμα ἀπὸ τὸν Πᾶνο Ἀργυρόπουλο:

Ἡ τελευταία του συνέντευξις:

 

 

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply