Δικαιοσύνη τῶν ἐπιόρκων

Ἡ μεγαλυτέρα σαπίλα δὲν εἶναι ὁ κάθε ἀνήθικος Χαρδούβελης, ποὺ στέλνει ματσάκια τὰ 10χίλιαρα στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ ὑπογράφῃ λευκὲς ἐπιταγές, ἀλλὰ οἱ ἐπίορκοι ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν τήβεννο τοῦ δικαστοῦ  καὶ ἔχουν ἐκφυλίση κάθε ἔννοιαν δικαιοσύνης.
Αὐτοὶ οἱ μαφιόζοι μὲ τὴν τήβεννο πρέπει νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν καρέκλα τοῦ δικαστοῦ.

Εἶναι ντροπὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὁδηγοῦν τὸν Ἕλληνα σὲ αὐτοδικία γιὰ νὰ βρῇ τὸ δίκαιόν του.
Ἡ κυβέρνησις νὰ ἀπομακρύνῃ ἐπὶ τέλους τοὺς ἐπιόρκους μὲ τὴν τήβεννο. Ξηλῶστε τὴν Σαπίλα κύριε Τσίπρα. Εἰστε δύο  χρόνια κυβέρνησις.

Ἔχετε ἱερὰ ὑποχρέωση ἀπέναντι στὴν  χώρα νὰ στείλετε στὰ σπίτια τους, τοὺς ἐπιόρκους.

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply