Γυναῖκες …προδότες τοῦ φύλου τους!!!

Στὴν Σουηδία ὑπάρχει κόμμα ποὺ λέγεται «Πρωτοβουλία Φεμινιστικοῦ Κόμματος» (Feministiskt Initiativ ἢ FI). Ἐδημιουργήθη δὲ τὸ ἔτος 2005 ὡς ὁμάδα πιέσεως ἀπὸ τὴν πρῴην πρόεδρο τῆς Ἀριστερᾶς Gudrun Schyman καὶ μετετράπη  σὲ πλῆρες κόμμα, μὲ ἔναν ἐκπρόσωπο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἐνᾦ πλέονεἶναι ἕτοιμο νὰ εἰσέλθῃ στὸ σουηδικὸ κοινοβούλιο (Riksdag), στὶς μελλοντικὲς ἐκλογές.
Τὸ κόμμα αὐτὸ ἐτράβηξε τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ὅταν προέτεινε ἕναν «φόρο ἀνδρός», πρὸ κειμένου οἱ ἄνδρες νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν βία κατὰ τῶν γυναικῶν.

Μίαἠγετικὴ μορφὴ τοῦ κίμματος εἶναι ἡ εἰκονιζομένη Tiina Rosenberg, ἡ ὁποία ἔχει δηλώσῃ ὅτι «οἱ γυναῖκες ποὺ κάνουν σὲξ μὲ ἄνδρες εἶναι προδότες τοῦ …φύλου τους!».

(ἡ ἴδια προφανῶς δὲν εἶναι….).

Τὸ ὅ,τι ἐγεννήθην, ἦταν λοιπὸν ἀποτέλεσμα τῆς «προδοσίας» τῆς …μάννας μου!

Ἀκοῦτε, ἐσεῖς, οἱ γυναῖκες «προδότες»;

Σᾶς μυρίζουν ;μηπως τά σκατά πού ἔχουν μέσα στό κεφάλι τους; 

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply