Γιατί ἀπέτυχαν οἱ «μενουμευρωπάκηδες»;

Γιατί ἀπέτυχαν οἱ σταϊκοτσουκαλαδάκηδες «παραιτηθεῖτε»;

Διότι ἄλλο τὸ FB καὶ τὰ συστημικὰ ΜΜΕ ποὺ τοὺς στηρίζουν, καὶ ἄλλο εἶναι ἡ κοινωνία στὴν πραγματικότητα, ποὺ δὲν θέλει νὰ τοὺς βλέπῃ.

Κάποιοι νομίζουν ὅτι τὰ ….likes εἶναι ….ψῆφοι ἐμπιστοσύνης στὴν πραγματικότητα.

Καὶ τώρα θὰ βρίζουν καὶ θὰ λοιδοροῦν αὐτὴν τὴν κοινωνία καὶ τοὺς πολίτες της…

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκὼν

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply