Ἰσπανῶν ἀπάνθρωπα ἔθη

Ἀπάνθρωπον ἔθος!!!

Ἀπό τοῦ αὐχένος κρεμάμενος εἰς δένδρον, νεκρῖς ηὑρέθη ὁ ταῦρος ὅτι πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ἐν ᾧ ἐτύγχανε ὁ ταῦρος ἀνταγωνιζόμενος ταυρομάχῳ τινί, κρατήσας τοῦ ταυρομάχου ἀπέκτεινε αὐτὸν ἐν σταδίῳ πλήθοντι θεατῶν εἰς Ἰσπανίαν!!!!

Ἔθος ἐστίν ἐν Ἰσπανίᾳ ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἔτι καί νῦν κτείνειν ταύρους ἐν σταδίῳ δίκην ἀγῶνος πρὸς ἡδονὴν τῶν θεωμένων!!!. Εἰσί δε τῶν Ἰσπανῶν πολλοί ζητοῦντες τὸ κακὸν τοῦτο θεᾶσθαι!!!! Χρῆ τῶν ἀρχόντων τινὰ ποιεῖσθαι τὸ τέλος τοῦ ἀπανθρώπου τούτου ἔθους, τοῦ κτείνειν τοὺς ταύρους ἄνευ ἅμα αἰτίας τινός τε καί οὐδενὸς οἴκτου, ὅτι τοῦτο τὸ κακὸν ποιοῦσι οἱ Ἰσπανοὶ πρὸς οὐδὲέν ἄλλο ἀποβλέποντες εἰ μὴ μὸνον πρὸς τὸ δολίως πλουτεῖν!!!
Αἰδὼς Ἰσπανοί!!!

Εὐμήχανος Μοσχονᾶς

Σημείωσις

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν Κίνα κι ἀπὸ ἀντίστοιχο ὑπάνθρωπον παιχνιδάκι (ἐδῶ), ἀλλὰ τὴν παρουσιάζουμε γιὰ νὰ καταδείξουμε τὴν ἀναισχυντία τῶν ὅσων θεωροῦν τὰ ὄντα τῆς Φύσεως δικά τους ἐργαλεία.

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply