Βρεταννική παρουσία στίς συνομιλίες γιά τό Κυπριακό;

Αὐτὸς ὁ τύπος ποὺ βλέπετε, εἶναι ὁ ΥΠΕΞ τῆς Βρεταννίας Μπ. Τζόνσον (τουρκικῆς ἡμικαταγωγῆς), ὁ ὁποῖος θὰ πάρῃ μέρος στὴν διάσκεψη τῆς Γενεύης καὶ ὑποστηρίζει σφόδρα τὴν νέο-ἀνανικὴ λύση, στὴν ὁποίαν βλέπει γιὰ τὴν Κύπρο «ἕνα παράθυρο εὐκαιρίας».

Τώρα…
Τὸ τὶ ζητᾶ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία στὴν Γενεύη, νὰ συνομιλῇ «ἰσότιμα», μέ τό μειοψηφικὸ ψευδοκράτος (ποὺ τὸ κατέστησε ἰσότιμο καὶ ἀληθινὸ ἡ ἴδια ἡ Λευκωσία), μὲ ἕναν διακαή αὐτοκτονικό οἶστρο καὶ μὲ τὴν παρουσία, καὶ καλά, τῶν τριῶν «ἐγγυητριῶν» δυνάμεων, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ Βρεταννία εἶναι ὁ μαστρωπὸς καὶ ὁ δημιουργὸς τοῦ προβλήματος, ἡ δὲ Τουρκία ὁ βιαστὴς καὶ ἐπιβαίνων τῆς Κυπριακῆς κορασίδος, εἶναι ἄλλου παπᾶ εὐαγγέλιο!!

Θὰ γράψῃ ἡ ἱστορία!
Τὸ τὶ θὰ γράψῃ, ὅμως, εἶναι ἄλλη ἱστορία!

Τὸ νοῦ σας ῥεμάλια!!!

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply