Ζεστὴ (θερινή!!!) εἰδικὴ προσφορά!!!

Τσᾶμπα πρᾶγμα…

Προσφορά, μόνον γιὰ τὸν Ἰούνιο καὶ τὸν Ἰούλιο…
Παίρνει παραπάνω ὁ …τζίζας, λόγῳ ζέστης!!!

Τὸν Αὔγουστο ὅμως …ἀράζει στὴν …Χαλκιδική!!! Ξεχᾶστε τον!!!

Μανούσκας Κύρος

Υ.Γ. Μᾶλλον ὅμως πρέπει νὰ τελείωσαν οἱ προσφορές…

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply