Χρειάζεται μία Δημοσία Συγγνώμη ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα

Ἀπαιτῶ ἔμπρακτο συγγνώμη ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα!

Ἐπὶ 16 χρόνια ἀναγκάσθηκα ὡς Καναναλωτὴς νὰ πίνω συγκεκριμένες μπῦρες, σὲ τιμὲς χωρὶς ἀνταγωνισμό, ἐπειδὴ ἡ Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα ἔκανε Κατάχρηση Δεσποζούσης Θέσεως (ἀπόφασις 4055/2017 ΔΕφΑθ).

Ἔως τότε δὲν πίνω AMSTEL, HEINEKEN, ΑΛΦΑ!

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply