Ὑποβιβάζοντας τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο σὲ καρικατούρα τοῦ …ἀνθρώπου!!!

«Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θὰ πρέπῃ νὰ θεωρηθῇ μία καρικατούρα τοῦ Homo sapiens, ὡς μία παρέκλησις, ἕνα ἀποκτηνωμένο ἀνθρώπινο ὃν τὸ ὁποῖο στερεῖται τὴν ὁλότητα ποὺ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ζωικὸ βασίλειο.

Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀντιμετωπίζονταν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἀπόκληροι τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας ἢ ἀκόμη καὶ ὡς μὴ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν ταὐτότητα ἢ φυλετικὴ κληρονομιά, ἢ οἱ σκλάβοι.»

Ἀπὸ τὸ δοκίμιο ΗOMO MODERNUS τοῦ Marek Rostkowski ἐκδόσεις Οἰνιάδες.

Δρακάτος Ὄθων

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply