ΔΝΤ κατὰ …«χρέους» καὶ μία Εὐρώπη ποὺ …«χορεύει»!!!

Τρελλοὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε! (ἀλλὰ δὲν τὸ λέμε..)

Νέα Ἔκθεσις τοῦ ΔΝΤ μὲ ἐξαιρετικὰ μὴ βιώσιμο χρέος (τί πρωτότυπο;), ποὺ εἶδε τελευταίως τὸ φῶς τὸ ἀληθινό!

Εὐρωπαῖοι μέσα στὴν γλύκα καὶ τὰ κοπλιμέντα δι’ ἡμᾶς, καθ’ ὅτι δὲν θὰ χρειασθῇ νὰ στριμωχθοῦν πολιτικά, ἀναδιαρθρώνοντας ἕνα, πανθομολογουμένως, μὴ βιώσιμο χρέος, -ἔχουν καὶ ἐκλογὲς μονίμως- καὶ ἡ κυβέρνησις ψάχνεται νὰ βγῇ στὶς ἀγορὲς μὲ στημένους ἀγοραστές.

Ὅπου ἡ παράνοια ἀντικατέστησε τὴν κοινὴ λογικὴ πλήρως.

Τελικὰ ὅλοι γιὰ μίαν ἐντύπωση ζοῦμε…
…σωθήκαμε καλὲ ἀφοῦ!!!

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

(Visited 57 times, 1 visits today)
One thought on “ΔΝΤ κατὰ …«χρέους» καὶ μία Εὐρώπη ποὺ …«χορεύει»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὡραιότατα… «Βγαίνουμε» στὶς ἀγορές!!! – ONLINE-PRESS

Leave a Reply