Ξεσκίζοντας (μὲ ὅλους τοὺς τρόπους) μίαν Δύσμοιρο Χώρα!!!

Πῶς «πηδοῦν κομψά» μίαν Δύσμοιρη «Χώρα Ἠλιθίων»,
ἐξαναγκάζοντάς την νὰ καίῃ φυσικὸ ἀέριο,
ποὺ οὐδέποτε στὸ παρελθὸν εἶχε χρειασθῇ νὰ εἰσαγάγῃ…

Ἀντιγράφω ἀπὸ Γιῶργο Βαλαβάνη:

«…Τρία διαγράμματα ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ καταχωροῦνται στὸ entso-e:

Τὶς δύο πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰουνίου 2017 …δὲν φυσοῦσε.

Τὰ 1.875 MW τῶν Αἰολικῶν τοῦ ἠπειρωτικοῦ συστήματος ἔδιναν ἀπὸ 70 ἕως 195 MW στὶς 1-6-2017 καὶ ἀπὸ 58 ἕως 253 MW στὶς 2-6-2017.

Στὶς 12-6-2017 … φύσηξε ὁ Αἴολος καὶ τὰ Φουρφούρια ἔδωσαν ἀπὸ 606 μέχρι 1.034 MW.

Τὰ Καθρεπτάκια (2.441 MW στὸ διασυνδεδεμένο σύστημα) …ξυπνούσαν στὶς 5:00 μὲ 6:00 τὸ πρωί, ἔριχναν στὸ δίκτυο ἀπὸ 36 μέχρι 1.677 MW στὶς 1-6-2017 καὶ πήγαιναν γιὰ …ὕπνο μετὰ τὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα.

Τὸ φορτίο ὅμως, ὕστερα ἀπὸ μίαν …«κοιλιά», μεταξὺ 14:00 καὶ 19:00, ἔκανε καὶ μία δεύτερη αἰχμὴ στὶς 20:00-21:00, ὅταν τὰ Καθρεπτάκια εἶχαν ἤδη πάῃ γιὰ ὕπνο.

Πανηγύρια γιὰ τοὺς … Ἀεριτζῆδες (μὲ τις Μονάδες Φυσικοῦ Ἀερίου) καὶ τοὺς … Εἰσαγωγεῖς ἢ … Σπατάλες ἀπὸ τὰ Ὑδροηλεκτρικά.

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply