Χαρά μας νὰ ὑπηρετοῦμε καὶ νὰ τιμοῦμε τοὺς …δυνάστες μας!!!

Ὁδὸς Πέτρου Κόκκαλη καὶ ὁδὸς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ ὁδὸς Ἀνδρέα Παπανδρέου…

Λογικὸ να τιμοῦμε τοὺς δυνάστες μας.

Τί, ὄχι;

Πέτρος Κόκκαλης

Ὡς βασικὸς συνεργάτης τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη, ἦταν ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος ἀποστολῆς παιδιῶν στὶς Λαϊκὲς Δημοκρατίες ἀπὸ τὸν ΔΣΕ.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply