Χαρά μας νὰ ὑπηρετοῦμε καὶ νὰ τιμοῦμε τοὺς …δυνάστες μας!!!

Ὁδὸς Πέτρου Κόκκαλη καὶ ὁδὸς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ ὁδὸς Ἀνδρέα Παπανδρέου…

Λογικὸ να τιμοῦμε τοὺς δυνάστες μας.

Τί, ὄχι;

Πέτρος Κόκκαλης

Ὡς βασικὸς συνεργάτης τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη, ἦταν ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος ἀποστολῆς παιδιῶν στὶς Λαϊκὲς Δημοκρατίες ἀπὸ τὸν ΔΣΕ.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply