Διαγραφὴ εἶναι ἡ μόνη λύσις γιὰ τὸ «χρέος»!!!

Τὸ ἐρώτημα εἶναι οὐσιῶδες.
Δέν εἶναι καλλίτερο νά κλείνουν οἱ ἐταιρείες πού ἔχουν πρόβλημα, ἀντί οἱ πολίτες νά ὑποχρεοῦνται νά ξεχρεώνουν τίς τράπεζες εἰς τό διηνεκές;

Τὸ παράδειγμα τῆς Ἰαπωνίας εἶναι ἐνδεικτικό.
Ἡ Ἰαπωνικὴ κυβέρνησις διέσωσε ἐταιρεῖες καὶ τράπεζες, φορτώνοντας ἕνα βαρύτατο χρέος, ἀπὸ τὰ ἐπαγγελματικὰ ἀκίνητα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, στοὺς Ἰάπωνες πολίτες, πού, ἀκόμη καὶ σήμερα, 25 χρόνια μετά, δὲν μπορεῖ νὰ ἐξοφληθῇ.

Παρὰ τὴν μακροχρόνιο λιτότητα καὶ τὰ πλασματικά, μηδενικὰ  κατ’ οὐσίαν, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, τὸ χρέος τῆς Ἰαπωνίας παραμένει τὸ ὑψηλότερον στὸν κόσμο: 233% τοῦ ΑΕΠ!
Ἀφοῦ ἡ Ἰαπωνία δὲν κατάφερε νὰ τὸ μειώσῃ μέσα σὲ 25 χρόνια, πρέπει νὰ καταλάβουμε τὶ τύχη θὰ ἔχῃ τὸ Ἑλληνικὸ «χρέος».

Γι’ αὐτό, ἐὰν τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος δὲν διαγραφῇ, θὰ κουβαληθῇ στὶς πλάτες γενεῶν ἐπὶ δεκαετίες, σὰν κοτρώνα.
Τὸ χρέος πρέπει νὰ διαγραφῇ καὶ ὅσοι ἐδάνεισαν τὴν Ἑλλάδα νὰ «γράψουν ζημίες», ἀντικειμενικά.

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply