Φιάσκο Ἀμφιπόλεως

Ἀπὸ φιάσκο σὲ φιάσκο ὁδεύει ὁ Τύμβος Καστᾶ τῆς Ἀμφιπόλεως.
Τὸ πλέον σημαντικὸ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα τῆς Μακεδονίας, ποὺ ἐξ  ἀρχῆς πολεμήθηκε ὅσο κανένα, ἀμφισβητήθηκε καὶ ὑποβαθμίσθηκε ἀπὸ τὴν κυβερνώσα παράταξη τῆς «πρώτης φορᾶς Ἀριστερά» (ἐκ δεξιῶν ὅπως τὴν κυττᾶμε γιὰ νὰ μὴν μπερδευθεῖτε).

Ἐπεστρατεύθησαν κομματικοὶ ἀρχαιολόγοι, γράφτηκαν ἕνα σωρὸ ἄρθρα-λίβελοι στὴν κομματικὴ ἐφημερίδα ἀπὸ κάθε λογῆς ἐξαρτώμενα πληκτρολόγια, ῥίχτηκε κάθε εἴδους ἰδεοληπτικὸ μπάζο γιὰ νὰ κουκουλωθῇ ἡ Ἱστορία καὶ χάριν αὐτῆς νὰ παραμεληθῇ καὶ τὸ μνημεῖο, ἐπειδὴ ἀναποδογυρίζει τὴν σκοπιανὴ χύτρα περὶ «Μακεδόνων», μὲ ὅλην τὴν προπαγανδιστική της σούπα.

Ὅμως τὸ μνημεῖο εἶναι τόσο μεγάλο, ποὺ ὄσο καὶ ἂν προσπαθοῦ νὰ τὸ θάψουν αὐτοί, στὸ τέλος θὰ τοὺς θάψῃ ἐκεῖνο. Ἐφτιαξε μίαν τεχνικὴ μελέτη στὸ γόνατο τὸ ΥΠΠΟ, πρὸ κειμένου νὰ ἐνταχθῇ ἡ ἀποκατάστασις τοῦ μνημείου στὰ κονδύλια τοῦ ΕΣΠΑ, ἀλλὰ ἡ μελέτη ἐπεστράφη ἀπὸ τὴν Περιφέρεια ὡς τεχνικὰ ἐλλιπὴς καὶ ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη. Ἔτσι ἡ ἔνταξις θὰ καθυστερήσῃ καὶ ἄλλο, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ μνημείου.
Τελικά, ἴσως αὐτὸ καὶ νὰ ἐπιδιώκουν μὲ τὶς καθυστερήσεις. Γιατί, τί ἄλλο νά σκεφθῇ κάποιος; Ὅτι ὁλόκληρο ΥΠΠΟ δέν ἔχει κατηρτισμένο ἐπιστημονικό προσωπικό, πού νά εἶναι σέ θέση νά συντάξῃ μίαν ἄρτια καί ὁλοκληρωμένη τεχνική μελέτη;

Ὅπως κι ἂν ἔχῃ ὅμως καὶ ὅποια ἀπὸ τὶς δύο περιπτώσεις κι ἐὰν ἰσχύῃ, τὸ ΥΠΠΟ εἶναι στὴν κυριολεξία γιὰ τὰ μπάζα. Θὰ πρέπῃ νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ ἡ λέξις «Πολιτισμός» καὶ νὰ μπῇ στὴν θέση του ἡ λέξις «Καιροσκοπισμός». 

Διαβάζουμε στὴν ἀρθογραφία ὅτι:

«Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί η προχειρότητα του υπουργείου Πολιτισμού, που με την αποστολή μη επαρκούς φακέλου και δικαιολογητικών, καθυστερεί επιπλέον την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. «Μόνο η παραίτηση σας σώζει !!! Οι μάσκες έπεσαν!!! Κρίμα γι αυτό το διαμάντι που θα μένει αναξιοποίητο, όσο το διαχειρίζονται ανεπαρκείς επιστήμονες και ανίκανα πολιτικά πρόσωπα. Εκτός κι αν έχουν τέτοιες εντολές!!!! Ένας δρόμος μένει πλέον …. η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!»…

…γράφει στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ facebook ὁ δήμαρχοςε Ἀμφιπόλεως κ. Κώστας Μελῖτος..

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 264 times, 1 visits today)
Leave a Reply