Ξεχάσαμε ὅμως τὸν …«ἀγαθιάρη» πρόεδρο τῆς Οὐρουγουάης!!!

Ἀφοῦ λοιπὸν ἀνακαλύψαμε πὼς δὲν ἦταν καὶ τόσο …ἀγαθιάρης.

Ὁ …«ἅγιος» πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης καὶ ἄλλες προπαγανδιστικὲς παραμυθολογίες.

Ἀφοῦ μάθαμε πὼς πιὸ πρόθυμος νεοταξίτης …πεθαίνεις!!!

Ἀφοῦ μάθαμε πὼς ὁ ἐν λόγῳ μουσιοῦ ἔγινε …παγκόσμιο πρότυπο γιὰ κάθε …«ξεροκέφαλο»!!!

Ἐρχόμαστε νὰ μάθουμε καὶ τὸ πόσο ὑπάκουο σκυλάκι τῶν Ῥοκφέλερ ἦταν…

πηγὴ

Καὶ πιὸ καθαρὰ ἐδῶ:

Ἄν τὲ νὰ μᾶς δῶ νὰ προσκυνοῦμε τοὺς κούληδες τὰ GAPατα καὶ τὰ ἀλεξέια καὶ τὶ στὸν κόσμο!!!

Φιλονόη

 

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply