Οἱ Θερμοπῦλες στὸ αἷμα μας κυλοῦν…

Σὰν σήμερα, τὸ 1974, ἐκεῖ, στὸν χῶρο μεταξὺ Γερλολάκκου καὶ Ἀγίου Δομετίου, στὴν Δυτικὴ Λευκωσία, λαμβάνει τέλος ἡ Ἱστορικὴ καὶ Ἐπικὴ Μάχη τοῦ Στρατοπέδου τῆς ΕΛΔΥΚ, μὲ τὸ Ὁλοκαύτωμά του καὶ τὴν θρυλικὴ πλέον ἀπαγκίστρωση τῶν Ἡρώων του…

Οἱ Θερμοπῦλες στὸ αἷμα μας κυλοῦν...

Αἰώνιο παράδειγμα ὅτι οἱ «Θερμοπῦλες» κυλοῦν μέσα στὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων, ἀδιατάραχτα στοὺς αἰῶνες.

Ζήτω ἡ ΕΛΔΥΚ!
Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Κύπρος!

Ἀθάνατοι!!!

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν Σταθμὸ Διοικήσεως στὸν Ἅγιο Γεώργιο ΕΛΔΥΚ, ἐνᾦ βομβαρδίζετο ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μὲ φόντο τὰ κατεστραμμένα τῶλς τοῦ Β΄ Τάγματος.)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply