Διεγράφη τό αἴτημα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων ἀπό τόν Τσίπρα;

Στὴν ὁμιλία του στοὺς δημοσιογράφους, ὁ Πρωθυπουργὸς ἀνεφέρθη στὴν διεκδίκηση τῆς Πολωνίας ἀπὸ τὴν Γερμανία τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων, ὡς μὴ συμβατὴ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀλληλεγγύης.

Πρόκειται γιὰ Σοβαρὸ Ὀλίσθημα, διότι ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν χώρα μας τὴν Μοναδικὴ Εὐκαιρία, νὰ συστρατευθῇ, ὥστε καὶἙλλὰς νὰ διεκδικήσῃ τὶς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις. Εἶναι ἀπαράδεκτος ἡ τοποθέτησίς του αὐτή!
Καὶ δεν ἔχει τὴν ὁποιανδήποτε νομιμοποίηση μὲ τὸ νὰ μπερδεύῃ τὴν κοινοτικὴ ἀλληλεγγύη, μὲ τὶς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις.

Πολὺ κρίμα κύριε Τσίπρα, πέσατε πολύ, μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων μας.

Βέργος Κωνσταντῖνος

(Visited 124 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Διεγράφη τό αἴτημα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων ἀπό τόν Τσίπρα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διεγράφη τό αἴτημα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων ἀπό τόν Τσίπρα; – ONLINE-PRESS

Leave a Reply