Χρήσιμες κι ἀναγκαῖες πρεσβεῖες;

Διάβασα κάπου ὅτι ὁ Καμμένος χρησιμοποίησε τὴν Τζάγκουαρ τοῦ Ἕλληνος πρέσβεως στὸ Λονδίνο γιὰ νὰ πάῃ γιὰ ψώνια, μαζὺ μὲ τὰ σχετικὰ σχόλια, γιατὶ ἡ πρεσβεία νὰ διαθέτῃ Τζάγκουαρ ἐν καιρῷ κρέσεως καὶ τὰ λοιπά.

χει ποτέ κάποιος διερωτηθῇ, πέραν ἀπ’ τὰ αὐτοκίνητα καὶ τὴν πολυτελὴ διαβίωση τῶν διπλωματῶν, ποιός εἶναι ὁ λόγος ὑπάρξεως πρεσβειῶν ἐντός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως; Σέ τί ἀκριβῶς χρησιμεύουν οἱ πρεσβεῖες ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅταν οἱ ὑπουργοί καί οἱ πρωθυπουργοί μιλοῦν συνεχῶς μεταξύ τους καί συναντῶνται κάθε μῆνα μέ ἀπ’ εὐθείας συνεννόηση τῶν γραφείων τους;
Ἕνα ἁπλό προξενεῖο γιά ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν δέν θά ἀρκοῦσε;

Κίσσας Χρῆστος

ΥΓ. Ὁ προβληματισμὸς ἀφορᾶ σὲ ὄλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Δηλαδὴ 28 Χ 28, κάπου 500 πρεσβεῖες μὲ ἐτήσια ἔξοδα πού, ἐὰν θυμᾶμαι καλά, ἔχουν ἐκτιμηθῇ στὰ δύο (2) δισεκατομμύρι εὑρῶ. Τὴν ἐρώτηση εἶχε θέσῃ (ῥητορικά), πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, ὁ Γάλλος πρέσβυς στὴν Ἀθῆνα, σὲ στενὸ κύκλο (ὅταν ἡ γυναῖκα μου ἐδούλευε μαζύ του), λέγοντας «τί μέ χρειάζονται ἐμέναν, ἀφοῦ αὐτοί (οἱ ὑπουργοὶ τῶν δύο χωρῶν) συνεννοοῦνται μεταξύ τους κι ἐγώ δέν μαθαίνω κἄν τί εἶπαν;»

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply