Δυτικῆς κοινωνίας ἑστίες μολύνσεως

Τὰ παλαιὰ ἐλιτίστικα πανεπιστήμια τοῦ Χάρβαρτ, τοῦ Γέηλ, τοῦ Στάνφορτ κλπ, ἀποτελοῦν ἑστίες μολύνσεως τῆς δυτικῆς κοινωνίας.

Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ κάποτε ἀποτελοῦσαν τὸ βαρύ τους πυροβολικό, ἔχουν ἐξελιχθῇ σὲ πεδία δράσεως νεο-μαρξισμοῦ καὶ μεταμοντερνισμοῦ, μὲ τὸν παραπεϊστικὸ τίτλο σπουδές (στάντις), ἀντικειμένων χωρὶς ἀντικείμενο.

Τὸ σῶμα τῶν φοιτητῶν τους μὲ εὐκολία συντάσσεται μὲ ὅποιο ἀλλοπρόσαλλο δικαιωματικὸ δόγμα ἀνακαλύπτει καθημερινὰ ἡ πολιτικὴ ὀρθότης, ἐνῶ τὰ Σαββατοκύριακα καὶ τὶς ἀργίες τὰ περνοῦν στὰ κλειστὰ κάντρυ κλᾶμπ καὶ στὶς φυλασσόμενες κοινότητες, ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει ἡ καπιταλιστικὴ κοινωνία καὶ οἱ πάμπλουτοι δικηγόροι, γιατροί, χρηματιστὲς καὶ ἐπιχειρηματίες γονεῖς τους.

Καθὼς προχωρᾶμε πρὸς τὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 21ου αἰῶνος ἡ αἴγλη τους ξεθωριάζει καὶ τὰ πτυχία τους δὲν θὰ ἔχουν πλέον κάποιαν ἐμπορικὴ ἀξία.

Ὁ τύπος ποὺ ἔγραψε «σᾶς γαμῶ τὰ χάρβαρτ» εἶχε δίκιο, ἂν καὶ τὸ ἔγραψε γιὰ τελείως διαφορετικὸ λόγο.

Συνεχίστε ἀπτόητοι….
Λελεδισμὸς καὶ χιονονυφαδισμός… Αὐτὴ ἡ μάστιγα, αὐτὸς ὁ καρκίνος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply