Φασισμοῦ ἰδιότητες

Ἡ Σουηδικὴ τηλεόρασις πῆρε συνέντευξη ἀπὸ γονεῖς τῶν ὁποίων ἡ κόρη εἶχε δολοφονηθῇ ἀπὸ μὴ σουηδικὴς προελεύσεως ἄτομο….

Ἐδήλωσαν…:

«Δὲν αἰσθανόμεθα κάποιαν ὀργὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ σκότωσε τὴν κόρη μας.»

Φασισμὸς εἶναι ἡ ἰδεολογία ἐκείνη, ποὺ χάριν μιᾶς οὐτοπίας οἱ πολῖτες ἀναγκάζονται νὰ νοιώθουν, ἢ νὰ προσποιοῦνται ὅτι νοιώθουν, ὑπεράνθρωποι..

«Ἕνας»

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply