Φασισμοῦ ἰδιότητες

Ἡ Σουηδικὴ τηλεόρασις πῆρε συνέντευξη ἀπὸ γονεῖς τῶν ὁποίων ἡ κόρη εἶχε δολοφονηθῇ ἀπὸ μὴ σουηδικὴς προελεύσεως ἄτομο….

Ἐδήλωσαν…:

«Δὲν αἰσθανόμεθα κάποιαν ὀργὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ σκότωσε τὴν κόρη μας.»

Φασισμὸς εἶναι ἡ ἰδεολογία ἐκείνη, ποὺ χάριν μιᾶς οὐτοπίας οἱ πολῖτες ἀναγκάζονται νὰ νοιώθουν, ἢ νὰ προσποιοῦνται ὅτι νοιώθουν, ὑπεράνθρωποι..

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκόνα

(Visited 306 times, 1 visits today)
Leave a Reply