Ὥρα διαχωρισμοῦ τῶν παγανιστικῶν ἀπὸ τὶς θεοσοφικὲς θρησκεῖες

Ἀνοικτὸς πόλεμος πλέον μεταξὺ τῶν πλαστουργημάτων τῶν ἀποκρυφιστῶν Θεοσοφιστῶν, καὶ τῶν Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν.

«… there are two approaches to reviving pagan practices. One is eclecticism or syncretism, in which elements of historical ethnic religions such as the ancient Norse religion are combined with modern movements such as Wicca, Theosophy or other New Age philosophies….
The other approach is polytheistic reconstructionism which is an attempt to make an historically accurate reconstruction of these ancient religions based on historical sources, archaeological data, and perhaps ethnographic comparison. Reconstructionists avoid embellishing ancient pagan religions with modern movements and ideologies…»

ancient-origins

Νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ Παραδοσιακὲς θρησκεῖες δὲν βασίζονται σὲ κάποια «ἱστορικὴ ἀκρίβεια» καὶ «ἀνασύσταση» ἀλλὰ πρωτίστως στὴν κοινωνία (καὶ ἐπι-κοινωνία) τῶν Θεῶν, καὶ τὴν πίστη σὲ αὐτοὺς – μὲ τὴν γνήσια ὑπερβατικὴ ἔννοια.

Φρούριον

[ΥΓ: Κάτι ἀπόπειρες «ἑλλανίων» κτλ. στὴν χώρα μας, ὅπως καὶ ἄλλα προσυλιτιστικὰ παραμάγαζα «χορτοφάγων» καὶ λοιπῶν ἀρνησίζωων ἠθικουρισμῶν, ἔχουν προέλευση τὸν ἀγγλοσαξωνικὸ χῶρο καὶ τὶς δικές τους ὀργανώσεις καὶ παράνοια…]

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply