Χρειάζεται καὶ ἐκτόνωσις τῆς νεολαίας…

Στὸ Παρίσι ἐχθές, στὴν πορεία τῆς λεγομένης ἐργατικῆς πρωτομαγιάς, 1.200 κουκουλοφόροι ἔκαναν «καλοκαιρινά» ἑκατοντάδες μαγαζιά.

Δὲν πρόκειται γιὰ μεμονωμένο περιστατικό, καθὼς ὑπάρχει «παράδοσις» σὲ κάθε ἑορτασμό, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, νὰ συμβαίνουν σοβαρὰ ἐπεισόδια καὶ βανδαλισμοὶ (πχ. τὸ βράδυὺ τῆς πρωτοχρονιᾶς, οἱ ἐν λόγῳ κουκουλοφόροι εἶχαν κάψη 900 περίπου αὐτοκίνητα).

Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ἀντίπαλες ὁμάδες ἀπὸ κάποιο «προάστιο», ὅπως ἀρέσκονται νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν, συγκρούονται μὲ λευκὰ ὅπλα μέσα σὲ σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς ἐμπρὸς στοὺς ἐντρόμους ἐπιβάτες.

Ἕνα κόμματι τῆς εὐρωπαϊκῆς νεολαίας βράζει καὶ εἶναι ἐκτὸς ἐλέγχου. Οἱ διαδοχικὲς κυβερνήσεις τὸ ἀφήνουν νὰ ἐκτονωθῇ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, διότι εἶναι προφανῶς πιὸ εὔκολο (ἢ μᾶλλον πιὸ φθηνό) νὰ τοὺς ἀνέχονται νὰ σπάζουν μερικὲς ἑκατοντάδες μαγαζιὰ ἀντὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλημα στὴν πραγματική του βάση.

Φαντάζομαι τὶ θὰ ἔλεγαν οἱ δικοί μας ἀναλυτές-νοικοκυραῖοι ἐὰν κάποτε εἴχαμε φαινόμενα ἀντιστοίχου ἐντάσεως στὴν Ἑλλάδα.

Κίσσας Χρῆστος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply