Δίκαια τῶν λαῶν ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ …πολυεθνικές!!!

Τὸ 1986 δούλευα στὸ ξενοδοχειο St. Nicolas Bay στὸν Ἅγιο Νικόλαο.
Εἶχα ἕναν πελάτη Ἀμερικανό, δὲν θυμᾶμαι τὸ ἐπωνυμό του, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ἀλλὰ τὸ μικρό του ὄνομα ἦταν William καὶ τὸν φωνάζαμε mr Bill. Καλὸς ἄνθρωπος, εὐκατάστατος (ἑλληνιστὶ φραγκάτος), σοβαρός, μετρημένος μὲ ἀγάπη στὸν διάλογο.

Ἕνα βράδυ ποὺ συζητούσαμε τοῦ λέω: «γιὰ πές μου mr Bill, ἔχεις ποτέ σκεφθῆ γιατί οὐδείς λαός στόν κόσμο σᾶς γουστάρει; Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι ὅτι ἔχετε αὐτοανακηρυχθῆ σερίφηδες τοῦ κόσμου, ἀνακατεύεσθε στὰ ἐσωτερικὰ λαῶν, ἀνατρέπετε κυβερνήσεις, δημιουργεῖτε πολέμους, γενικὰ χειραγωγεῖτε ὅλον τὸν πλανήτη».
– «Μὰ – μοῦ λέει – πρέπει νὰ προστατεύουμε τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα. Κακό εἶναι αὐτό;».
– Καθόλου, τοῦ ἀπαντῶ, ἀλλὰ προσδιόρισέ μου σὲ παρακαλῶ τὶ ἐννοεῖς λέγοντας «ἀμερικανικὰ συμφέροντα». Ἔχετε, γιὰ παράδειγμα, στόν Παναμᾶ κάμποσες χιλιάδες συμπολῖτες σας πού κινδυνεύει ἡ ζωή τους καί πηγαίνετε νά τούς σώσετε;
– Ὄχι.
– Ἔχετε διμερεῖς ἐμπορικές σχέσεις καί κάποιοι τίς ἀπειλοῦν;
– Ὄχι.
– Αὐτὸ ποὺ ἔχετε εἶναι τὰ συμφέροντα τεραστίων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν στὸν χῶρο τῶν πηγῶν ἐνεργείας καὶ τῶν ὁπλικῶν συστημάτων καί, γιὰ αὐτοὺς δουλεύετε. Γιὰ τὴν Wall Street δουλεύετε mr Bill. Γιὰ νὰ γίνουν αὐτὲς οἱ ἑταιρείες ἀφεντικὰ τοῦ πλανήτου κι ἐμεῖς ὅλοι σκλάβοι τους.

Γιὰ νὰ μὴ τὰ πολυλογοῦμε, κάπου συμφώνησε, κάπου εἶχε ἀντιῤῥήσεις, τέλος πάντων ἄκρη ἐντελῶς δὲν εὑρήκαμε.

Φυσικά, σήμερα δὲν εἶναι μόνον αὐτά. Οἱ πολυεθνικὲς ἔχουν φασιστικότατα  καταλάβη τὸν χῶρο τῆς τροφῆς καὶ κυνηγοῦν λυσσασμένα νὰ ἰδιωτικοποιήσουν καὶ τοὺς ὑδατίνους πόρους, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί γίνονται ὅλα αὐτά στήν Συρία.
Ἡ Συρία γιὰ αὐτοὺς ἔχει τεράστια ἐμπόδια ὰυμφέροντά τους.
Ἡ κεντρική της τράπεζα εἶναι ἐθνικὴ κι ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ κράτος. Δὲν χρωστᾶ οὔτε μισὴ παραμάνα στὸ ΔΝΤ. Δὲν κάνει συναλλαγὲς μὲ βάσξ τὸ δολλάριο.
Ἔχει ἀπαγορεύση κι ἐπικηρύξη τὴν εἰσαγωγὴ καὶ χρήση γενετικὰ μεταλλαγμένων τροφίμων.
Ἔχει τεράστια ἀποθέματα πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου.

Ἡ Συρία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἔθνη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μὲ κοσμικὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο. Οἱ κάτοικοί της εἶναι ἄριστα πληροφορημένοι γιὰ τὴν πετροδολλαριακὴ πολιτικὴ τῶν γειτόνων τους.

Ἁπλᾶ πράματα εἶναι. Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ ἔχεις τὰ συμφέροντα τῶν οἰκονομικῶν ἐπενδυτικῶν κολοσσῶν, δηλαδὴ τῶν τραπεζῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλην τοὺς πετρελαϊκοὺς γίγαντες, κι ἀπὸ κοντὰ τὴν Μονσάντο, ποὺ ἔχει καταντήση τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἕνα φασισταριὸ τοῦ κερατᾶ, ποὺ σοῦ ὑπαγορεύει δικτατορικὰ τὶ θὰ φᾶς καί, σὲ λίγο καιρό θὰ ἔχης καὶ τὴν Coca Cola καὶ τὴν Nestle νὰ σοῦ πωλοῦν τὸ νερὸ τοῦ καλοῦ Θεούλη γιὰ χρυσάφι.

Ὁ τρίτος παγκόσμιος εἶναι πολὺ πιὸ κοντὰ ἀπ’ ὅ,τι πιστεύουμε…..

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply