Θά μποροῦσε νά μήν εἶναι τραμποῦκος ὁ Πολάκης;

Τρίτη 21 Μαρτίου 1989: Ὅταν ὁ ὑπουργὸς Πολάκης ὑπερασπίζετο τήν κομμουνιστικὴ Ἀλβανία (!)

Πολλὰ εἰπώθησαν κι ἐγράφησαν γιὰ τὰ ὅσα εἶπε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ὑγείας Παῦλος Πολάκης σὲ συνέντευξή του, ὅταν ἀναφερόμενος σὲ δημοσιογράφο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο «ἐνοχλήθηκε», λόγῳ τοῦ περιεχομένου τῆς ἐρωτήσεώς του, ἐδήλωσε ὅτι «Ἔπρεπε νὰ σηκωθῶ ἐπάνω καὶ νὰ πάῃ τρία μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν γῆ»!

Μπορεῖ αὐτή ἡ δήλωσις, τοῦ Πολάκη νὰ ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων, οὐδεὶς ὅμως ἐχαρακήήρισε ὡς προτροπὴ σὲ ἔγκλημα τὴν δήλωσή του, οὔτε φυσικὰ ἐζήτησε τὴν ποινική του δίωξη, θεωρώντας ἁπλῶς ὅτι πρόκειται γιὰ -ἕνα ἀκόμη- «λεκτικὸ ἀτόπημα]. Εἶναι ὅμως ἕνα ἀκόμη λεκτικό ἀτόπημα ἤ πρόκειται ὄντως γιά θρασύ τραμποῦκο, πού συνεχίζει ὅσα ἔμαθε, κάνοντας τό «ἀγροτικό» του στήν ΚΝΕ.

Στὸ «Βορειοηπειρωτικὸ Βῆμα», Ἀπρίλιος 1989, μὲ τίτλο «ΚΤΗΝΩΔΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ Κ.Ν.Ε. κατὰ φοιτητῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν ὁμιλία τοῦ κ. Σεβαστιανοῦ στὴν Πανεπιστημιούπολη – εἴκοσι τραυματίες», διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:

«…..Λίγο πρὶν τὶς 5:00 τό ἀπόγευμα , οἱ ἀναρχοαριστερὲς καί οἱ κνίτικες ὁμάδες εἶχαν καταλάβει τὸ προαύλιο τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς καὶ ἔβριζαν χυδαία ὅσους προσέρχονταν στὴν ἐκδήλωση , ἐνῶ φώναζαν συνθήματα ὅπως «Τὰ ἀλβανικὰ σύνορα νὰ φθάσουν στὴν Λαμία», «θάνατος στοὺς ἐθνικιστές», «Σεβαστιανὲ φασίστα» καὶ  ἄλλα παρεμφερῆ. Τοὺς συγκεκριμένους ἀναρχικούς –ποὺ εἶχαν κατεβεῖ ἀπὸ τὰ Ἐξάρχεια, ἀποφασισμένοι γιὰ μάχη- κατηύθηνε κάποιος Κοσμιρίδης, ἐνῶ τοὺς Κνίτες τὸ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν τῆς Ἰατρικῆς καὶ τῆς Πανσπουδαστικῆς Π. Πολάκης καὶ ὁ φοιτητὴς τῆς ὀδοντιατρικῆς καὶ μέλος τῆς ΠΣΚ Μωραΐτης. Ὁ Πολάκης ἀπηύθηνε «τελεσίγραφο» πρὸς τοὺς ὀργανωτὲς τῆς ἐκδηλώσεως  «νὰ τσακισθοῦν νὰ φύγουν, γιατὶ ἀλλιῶς θὰ τοὺς πετάξουν ἔξω μὲ τὶς κλωτσιές.». Ἐπικαλέσθηκε μάλιστα μὲ τραμπούκικο ὕφος ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου γιὰ ματαίωση τῆς ἐκδηλώσεως, ἀπόφασις «διάτρητη» σύμφωνα μὲ τὸν ὑπεύθυνο σχολῆς τῆς ΔΑΠ Φοῖβο Γιαννακόπουλο, καθὼς ἡ ΔΑΠ δὲν εἶχε κἂν κληθεῖ νὰ συμμετάσχει……

…..Στὸ τέλος τῆς «ἐπιθέσεως» ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑποκινητές, τὸ μέλος τῆς ΠΣΚ Πολάκης ἀντικαταστατικά, συνέταξε μὲ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ποὺ πρόσκεινται στὴν Πανσπουδαστικὴ καὶ «γράφοντας στὰ παλαιά του παπούτσια» τὴν γνώμη τῶν μελῶν τῆς ΔΑΠ, κατάπτυστο κυριολεκτικὰ ψήφισμα, στὸ ὁποῖο οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀποκαλοῦνται φασίστες ποὺ δὲν δικαιοῦνται νὰ μπαίνουν στὸ Πανεπιστήμιο καὶ νὰ κάνουν ἐκδηλώσεις…….»

Νὰ λοιπὸν ποιὸς εἶναι ὁ κύριος Πολάκης…, ὁ νῦν ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος μᾶλλον, μόνον ἰατρικὴ δὲν ἐσπούδαζε καί, ὅπως φαίνεται ξεκάθαρα, ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν ἐγκληματικῶν ὀρδῶν τῶν κνιτῶν καὶ0 τῶν ὑπολοίπων ἀριστεριστῶν, οἱ ὁποῖοι λίγους μῆνες πρὶν καταῤῥεύσῃ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς στὴν Ἀλβανία, ὄχι μόνον τό ὑπερασπίζοντο, ἀλλά, παραλίγο νὰ στείλουν «στὸν ἄλλον κόσμο» Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι διεμαρτύροντο γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων καὶ μειονοτικῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι αὐτὸς ὁ ἀστοιχείωτος, ἀγροῖκος κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα θρασύδειλος τραμποῦκος ποὺ λέγεται Πολάκης, ἔχει βεβαρυμένο ἐγκληματικὸ παρελθόν. Αυτὸ τὸ ὁποῖον ἤθελε νὰ κάνῃ τώρα, δηλαδὴ νὰ χώσῃ τρία μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν γῆ ἕναν δημοσιογράφο, προσπάθησε νὰ τὸ κάνῃ καὶ τὸ 1989, ὅταν 20 ἄτομα (2 σοβαρὰ καὶ 18 ἐλαφρά) ἔπεφταν θύματα τῆς μπολσεβικικῆς μανίας τόσο αὐτοῦ, ὅσο καὶ τῶν ὑπολοίπων τραμπούκων ποὺ κατηύθυνε. Ἐκεῖ ὅμως ὑπῆρχαν ΣΦΕΒΙΤΕΣ, ΔΡΑΣΙΣίτες καὶ ἀπὸ τὸν Ἐπιστημονικὸ Σύλλογο ΝΕων τῶν Ἀθηνῶν, παλληκάρια ποὺ ὑπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἀρχηγοῦ μας Λεβέντη Σεβαστιανοῦ τοῦ ἔδωσαν καὶ πῆρε γιὰ τὰ καλὰ τὸ μάθημά του…
Σήμερα κάνει τὸν μάγκα, ἀντιστάσεως μὴ οὔσης…

Ἦταν μίαν ἡμέρα ποὺ οὐδέποτε θὰ ξεχάσω!

Γιαννάκενας Ἰωάννης

(Visited 1,125 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θά μποροῦσε νά μήν εἶναι τραμποῦκος ὁ Πολάκης;

  1. Οὔτε ἐγὼ θὰ τὴν ξεχάσω – ἔστω καὶ ἄν δὲν βρισκόμουνα ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς δίπλα στὸν Δεσπότη μας, ὁ ὁποῖος πέθανε μυστηριωδῶς ἀπὸ καρκίνο τῶν ἐντέρων, ἐνῶ οὔτε ἔπινε οὔτε κάπνιζε οὔτε ζοῦσε σὲ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα.
    Εἴκοσι ἐννιὰ χρόνια μετὰ ἐξακολουθῶ νὰ προσδοκῶ τὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων. Καὶ εὰν αὐτοὶ ἔχουνε πάει στὸν ἄλλο κόσμο, θέλω τὴν τιμωρία τῶν ἀπογόνων καὶ ἐπιγόνων τους. Καὶ ἐὰν οὔτε αὐτὸ γίνεται, θέλω τὴν τιμωρία ὁλόκληρου τοῦ “ἑλληνικοῦ λαοῦ” ποὺ ἀνέχτηκε αὐτὲς τὶς καταστάσεις καὶ συνεχίζει νὰ τὶς ἀνέχεται.
    Εἴθε.

Leave a Reply