Γεμίσαμε ἀνδράποδα

Κάποτε σὰν σήμερα:

Ξέρξης: «Πέμψον τὰ ὅπλα».
Λεωνίδας: «Μολὼν λαβέ.»

Σήμερα:

Ξέρξης: «Πέμψον τὰ ὅπλα».
Πολιτικός: «Ταῦτα, ὦ δέσποτα, προσκυνῶν σε, ὦ ἄναξ!!»

Ἀνδράποδα!!!!

Εὐμήχανος

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply