Φίλοι Ἀλβανοί;

Σὰν σήμερα τὸ 1943 ἐκτελοῦνται ὁμαδικῶς ἀπὸ Τσάμηδες οἱ 49 πρόκριτοι τῆς Παραμυθιᾶς, ἀφοῦ προηγουμένως διετάχθησαν νὰ σκάψουν μόνοι τους τὸν τάφο τους. Τὰ καθάρματα τῆς Ἀλβανίας, ἐλέῳ Γερμανο-Ἰταλῶν, τρομοκράτησαν ὄχι μόνον τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες ἐκτάσεις τῆς Ἠπείρου μας.

Καὶ σήμερα ἐπανέρχονται μὲ τὸ θράσος χιλιων πιθήκων καὶ ἐπιδεικνύουν ἀξιώσεις ἐπὶ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους..

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 408 times, 1 visits today)
Leave a Reply