Ζεῖ καὶ μόνον μὲ …ἀέρα ὁ Ἔλλην!!!

Ἐὰν εἶσαι παράνομα εἰσερχόμενος στὴν χώρα, κρίνουν πὼς μόνον γιὰ φαγητὸ (καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἔξοδα διαβιώσεώς σου πληρωμένα), χρειάζεσαι 400 εὐρῶ μηνιαίως!

Ἐὰν ὅμως εἶσαι Ἕλλην, κρίνουν πὼς τὰ 585 εὐρῶ μηνιαίως φθάνουν καὶ περισσεύουν γιὰ νὰ φᾷς, νὰ πληρώσῃς λογαριασμούς, νὰ ζεσταθῇς, νὰ μετακινηθῇς, νὰ ἐνδυθῆς, νὰ πληρώσῃς ΕΝΦΙΑ.
Πρὸς τοῦτον ἐψήφισαν γιὰ νὰ σὲ φορολογήσουν ἐπὶ πλέον καὶ μὲ φόρο εἰσοδήματος.

Ὀοοοχι!
Αὐτὸ δὲν εἶναι ῥατσισμός!!!

Προφανῶς θεωροῦν πὼς εἶσαι ἔνοχος ἐπειδὴ καὶ μόνον ὑπάρχεις καὶ πώς σου ἀρκεῖ ὁ ἥλιος τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ τραφῇς καὶ νὰ συντηρήσῃς καὶ τὴν οἰκογένειά σου.

Ὅσο γιά τούς συνταξιούχους;
Καλὰ αὐτοὺς μᾶλλον τοὺς θεωροῦν …μῦγες!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 255 times, 1 visits today)
Leave a Reply