Βαυαροί ξεκινοῦν τό …ξήλωμα τῆς Εὐρώπης;

Δημοσκοπήσεις στὴν Βαυαρία φέρνουν τὸ δεξιὸ κόμμα CSU (τὸ CSU ΕΙΝΑΙ δεξιὸ κόμμα) νὰ εὑρίσκεται στὸ 33% τῶν προτιμήσεων τῶν Βαυαρῶν στὶς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς.

Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ δημοσκοπήσεις θὰ εὑρίσκεται 16 περίπου μονάδες κάτω ἀπὸ τὶς προηγούμενες ἐκλογὲς καὶ θὰ ἔχη ἀπωλέση τὴν δυνατότητα αὐτοδυνάμου περιφερειακῆς κυβερ;νησεως, μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

Ὁ ἕτερος στυλοβάτης τοῦ μεταπολεμικοῦ συστήματος ἐξουσίας στὴν Γερμανία, οἱ σοσιαλδημοκράτες (SPD), εὑρίσκεται πλέον σὲ καθεστὼς πλήρους ἀπαξιώσεως, ἐπιτυγχάνοντας ποσοστὰ ΠΑΣΟΚ.

Ἐὰν οἱ δημοσκοπήσεις ἀποδειχθοῦν ἀληθεῖες, ἡ θέσις τῆς Καγκελαρίου Μέρκελ καὶ τῆς μεταναστευτικῆς της πολιτικῆς θὰ ἀμφισβητηθῆ εὐθέως, μὲ ἄγνωστα ἀποτελέσματα γιὰ τὴν Γερμανικὴ ἀταλάντευτο μεταπολεμικὴ πολιτικὴ σταθερότητα.

Σὲ ὁποία περίπτωση οἱ ἐκλογὲς στὴν Βαυαρία θὰ ἀποτελέσουν ἕνα ἀκόμη σκαλοπάτι γιὰ τὸ κάζο ποὺ θὰ πάθουν οἱ εὐρωκράτες στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ Μαΐου.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Κάποιες σημειώσεις γιὰ τὴν Βαυαρία

Ἡ Βαυαρία, στὴν ὁποία τὴν Κυριακὴ διεξάγονται ἐκλογές, εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωσις ἀπὸ μόνη της.
Τὸ πιὸ ἀνεπτυγμένο καὶ ταὐτόχρονα τὸ πιὸ παραδοσιακὸ γερμανικὸ κρατίδιο.
Ἡ Λατινικὴ ἐπίδρασις εἶναι ὁλοφάνερος γιατί τὸ θρησκευτικὸ δόγμα παίζει καθοριστικὸ ρόλο.

Οἱ Βαυαροί, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀρέσκονται νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ Ντώυτσλαντ οὒντ φράηστατ Μπάηερν.

Μέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοῦ ’90 ἦταν κοινὸς τόπος τὶς Κυριακὲς τὸ ἀπόγευμα νὰ βολτάρουν οἱ οἰκογένειες στὴν Μάριενπλατζ, φορώντας οἱ μὲν ἄνδρες τὰ λεντερχόζεν καὶ οἱ γυναῖκες τὴν τοπικὴ φορεσιὰ καί, ἐὰν ἦσαν ἀπερ μὶντλ κλᾶς, τὸ τυρολέζικο κουστούμι καὶ τὴν πιὸ ἐκλεπτυσμένη φορεσιὰ οἱ γυναῖκες (μοιάζει πολὺ μὲ τὴν τοπική της Κερκύρας).

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἦταν πραγματικὰ ἕνα πολιτισμικὸ σὸκ γιὰ ἕναν βαλκάνιο ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἐξευρωπαἱσθῇ μὲπαραγραφὴ τοῦ παρελθόντος του.

Ὁ τύπος μὲ τὸ λεντερχόζεν τὴν Δευτέρα θὰ ἦταν ὁ ἑργοδηγὸς στὴν ΜΠΕ ἒμ βέ,, ἡ γυναῖκα του γραμματεὺς σὲ κάποιαν ἀσφαλιστική, ἐνῶ ὁ τύπος μὲ τὸ τυρολέζικο κουστούμι ὁ γκεσεφτφῦρερ κάποιας ἑταιρείας, ἡ ὁποία παρήγαγε κάποιο ἀνταλλακτικὸ γιὰ τὴν Siemens.

Πολὺ δυνατὴ κοινωνία, πρέπει νὰ ὁμολογήσω.

Τὸ λάτρευα ἐκεῖνο τὸ Μόναχο καὶ ἔψαχνα νὰ εὕρω εὐκαιρίες γιὰ νὰ τὸ ἐπισκεφθῶ, δραπετεύοντας ἀπὸ τὸ παιχνιδιάρικο Βερολῖνο.

Ἐκεῖ ὅμως, ποὺ ἡ Βαυαρία εἶναι πραγματικὰ ἐξωτική, ἀκόμη καὶ σήμερα, εἶναι τὰ χωριά της.

Πρὸ ἐτῶν παρευρέθηκα σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο ἑνὸς χωριοῦ 2-3 χιλιάδων κατοίκων, κοντὰ στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Μονάχου.

Ἔψαξα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ νὰ εὕρω τὸ τοπικὸ κνάηπε ποὺ θὰ μοῦ ταίριαζε.

Πῆγα σὲ δύο τρία καὶ μετὰ τὸ «βρῆκα».

Παλαιὸ καὶ στὸν τοῖχο εἶχε μία τοιχογραφία μὲ τοὺς νεκροὺς τῶν τριῶν πολέμων (Γερμανογαλλικὸ τοῦ 1870, Μεγάλο καὶ δεύτερο πόλεμο).

Ἔμεινα ἀπορώντας γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν νέων παιδιῶν, ποὺ εἶχαν δώση τὴν ζωή τους ἀπὸ ἕνα τόσο μικρὸ χωριό.

Δὲν θυμᾶμαι τί ἔγραφε ἀπὸ πάνω, κάτι σὰν «οἱ ἔνδοξοι νεκροί του χωριοῦ μας» ἡ κάτι τέτοιο. Ἡ τοιχογραφία πάντως ἦταν φτιαγμένη ὁλοφάνερα σὲ τρεῖς διαφορετικὲς φάσεις, ἀλλὰ ἐδέσποζε ἡ γερμανικὴ αὐτοκρατορικὴ σημαία καὶ ἡ σημαία τῆς Βαυαρίας βεβαίως.

Οἱ Γερμανοὶ εἶναι «εὔκολοι» ἄνθρωποι καὶ γίνονται ἀμέσως φίλοι ἐὰν τοὺς κεράσῃς μία μπῦρα.

Ἐπρόκειτο νὰ μείνω τοὐλάχιστον μίαν ἑβδομάδα στὸ χωριὸ καὶ θεώρησα, ὅτι μία ἐπένδυσις λίγων μάρκων θὰ διεσφάλιζε γιὰ ἐμέναν κάποια ἐνδιαφέροντα ἀπογεύματα.
Ὅπως καὶ ἔκανα, ἐκφράζοντας σὲ κάθε περίπτωση τὸν θαυμασμό μου γιὰ τὴν γενναιότητα τοῦ χωριοῦ τους.

Στὴν ἀρχὴ ἦσαν ἐπιφυλακτικοὶ ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ καὶ ἀπὸ τὴν τρίτη ἡμέρα, τοὺς εἶχα «ἀνοίξη» ὥστε ἄρχισαν νὰ μοῦ διηγοῦνται τὶς μικρές τους οἰκογενειακὲς ἱστορίες καὶ τότε ὁ ἐπιχειρηματίας, ἔκανε τὴν μεγάλη κίνηση καὶ ἔφερε τὸ ἄλμπουμ μὲ τὶς φωτογραφίες, σὲ πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων ἐμφανίζετο καὶ ὁ Ἀδόλφος, ὁ ὁποῖος εἶχε περάση πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸ χωριό, πρὶν τὸ 1933.

Ἀπὸ τὶς πολιτικὲς συζητήσεις εἶχα συναγάγη τὸ συμπέρασμα ὅτι ἐψήφιζαν τὸ τοπικὸ CSU, ἐνῶ δὲν ἔλειπαν καὶ οἱ ἐςπεντέδες ἀπὸ τὴν πελατεία.

Τέσσερεις πέντε βραδιὲς ἀργότερα τραγουδοῦσαν τὸ Ντώυτσλαντ οὐμπεράλλες, ἐνῶ οἱ προπόσεις τοὺς ἀγγίζουν τὰ ὅρια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος.

Υ.Γ. Ἐὰν ποτὲ εὑρεθεῖτε στὸ Μόναχο καὶ εἶστε διατιθέμενοι νὰ ξοδέψετε περισσότερα ἀπὸ 50 εὐρῶ τὸ ἄτομο γιὰ γεῦμα, πρέπει νὰ πᾶτε, κατ’ ἐμέ, στὸ καλλίτερο ἑστιατόριο τοῦ Μονάχου, στὸ Ὀστέρια Μπαβάρια (παλαιὰ …ἰταλιάνα) ὅπου τὸ ἑστιατόριο παραμένει ἀκριβῶς ἴδιο μὲ τὴν δεκαετία τοῦ ’20 καὶ τοῦ ’30, ὅταν τὸ ἐπεσκέπτετο ὁ ἀρχηγός τους.
Σήμερα πάει ὅλο τὸ ἐμπορικὸ καὶ βιομηχανικὸ κατεστημένο τῆς πόλεως.

Τὰ περὶ τέλους τῆς ἱστορίας τοῦ Φουκουγιάμα ἐὰν τὸ ἔχετε νὰ τὸ πετάξετε στὰ σκουπίδια.

εἰκόνα

(Visited 126 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Βαυαροί ξεκινοῦν τό …ξήλωμα τῆς Εὐρώπης;

  1. Ἐξαιρετικὴ παρουσίαση τοῦ Μονάχου καὶ γενικῶς τῶν Βαυαρῶν. Στὸν βαθμὸ ποὺ καὶ ἐγὼ μπορῶ νὰ ξέρω, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι.

  2. Καλά, ὁ Φουκουγιάμα στὸ κόλπο ἤτανε. Γιαπωνέζος ἄνθρωπος καί, γιὰ νὰ γλείψη τοὺς γιάνκηδες, κάθισε καὶ διατυμπάνισε αὐτὲς τὶς ἀρλοῦμπες. Εἶναι σὲ θέση αὐτὸς -καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλος, δηλαδὴ- νὰ κρίνη πότε θὰ σημάνη τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας.

Leave a Reply