Γυναῖκες Ἠπειρώτισσες

Στὴν ὁδὸ Παύλου Μελᾶ, στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ σὲ ἀπόσταση μόλις διακοσίων (200) μέτρων ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο, στέκει τὸ ὄμορφο γλυπτὸ τῆς γυναίκας τῆς Πίνδου, ὡς ἐλάχιστος φόρος τιμῆς στὶς ἡρωΐδες τῆς Πίνδου!!!

Πρόκειται γιὰ ἕναν μεταλλικὸ ἀνδριάντα μίας νεαρᾶς στὴν ἡλικία γυναίκας. Φορᾶ μακρυὰ φούστα καὶ ἀπὸ ἐπάνω μακρὺ παλτὸ γιὰ νὰ προστατευθῇ ἀπὸ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν Πίνδο τὸν χειμώνα τοῦ 1940.

Στὸν ὦμο τῆς ἔχει περασμένη μία τσάντα ἐνῶ στὴν πλάτη τῆς κουβαλᾶ δύο ντουφέκια καὶ ἕνα κιβώτιο (προφανῶς μὲ πυρομαχικὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀναγκαία τοῦ πολέμου). Τὸ ἀριστερό της πόδι εἶναι ἀνεβασμένο ἐπάνω σ’ ἕναν βράχο, τονίζοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὶς ἀντίξοες καὶ ἀνηφορικὲς διαδρομὲς στὴν ὁροσειρὰ τῆς Πίνδου.

Στὸ βάθρο τοῦ ἀνδριάντος εἶναι χαραγμένα τὰ λόγια:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ ΞΑΦΝΙΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΧΘΡΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΡΩΤΗΣΕΣ ΠΟΙΟΝ ΠΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣῌΣ

Ἀπὸ τὴν πίσω πλευρὰ τοῦ βάθρου μᾶς δίνονται πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν χορηγό του ἔργου καὶ τὴν ἡμερομηνία κατασκευῆς.

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1990

ΕΓΙΝΕ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1990.

Δημιουργός του ἔργου, ὅπως διαβάζουμε καὶ ἀπὸ τὴν σχετικὴ ὑπογραφὴ εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος Δομπούλας. To γλυπτὸ «Ἡ Γυναίκα τῆς Πίνδου» εἶναι τοποθετημένο στὴν πλατεία Φαναριωτῶν στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ πλατεία εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παύλου Μελᾶ.
Ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο κινούμεθα βορείως διασχίζοντας τὴν διαγώνιο ὁδὸ Παύλου Μελᾶ.
Τὸ μνημεῖο εὑρίσκεται στὸ ἀριστερό μας χέρι, σὲ ἀπόσταση περίπου διακοσίων μέτρων ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο.

Ἀμπατζῆς Φάνης

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply