Ὑπὸ διωγμὸν τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα μηχανεύεται τρόπους νὰ κατάσχῃ τὰ σπίτια τῶν ὁμογενῶν μας.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ξεδιάντροα καὶ στὰ ἴδια κατάσχει τὴν πρώτη κατοικία καὶ πετᾶ ἑλληνικὲς οἰκογενειες στὸν δρόμο, ἐνᾦ τὰ διαθέτει δωρεὰν γιὰ τὸν κάθε εἰσβολέα. 

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα, κατὰ παράβασιν τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἐκτελεῖ ἐν ψυχρῷ.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα εὐθύνεται γιὰ ἀπείρως περισσότερες δολοφονίες Ἑλλήνων, μόνον ποὺ τὶς κάνει μὲ πλάγιο τρόπο, ὥστὲ τὰ θύματα εἴτε νὰ πεθαίνουν ἀπὸ ἔλλειψη ὑγειονομικῆς περιθάλψεως, εἴτε νὰ αὐτοκτονοῦν, εἴτε νὰ κακοσιτιζονται, εἴτε νὰ παθαίνουν ἐγκεφαλικὰ ἤ, ἀκόμη, καὶ νὰ βάλονται στὴν καρδιὰ ἀπὸ τὸ ἄγχοςς τῆς ἀπειλῆς ὅτι θὰ τοὺς τὰ ἁρπάξουν ὅλα καὶ θὰ τοὺς ἀφήσουν στὸν δρόμο.

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα δὲν σέβεται τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα, στὰ ἐδάφη ποὺ προσεφέρθησαν δίχως ἀγῶνες, στὴν Ἀλβανία.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα δὲν σέβεται γενικῶς τοὺς Ἕλληνες, ἐνὦ τοὺς θεωρεῖ ἐχθροὺς καὶ ὅταν δὲν τοὺς δολοφονῇ, τοὺς ἐξηναγκάζει στὸ νὰ ξενιτευθοῦν ἐγκαταλείποντας τὴν χώρα.

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα κάνει ἐμπόριον ναρκωτικῶν.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα κάνει τὰ στραβὰ μάτια στὰ ναρκωτικὰ τοῦ Ῥᾶμα, ἀλλὰ καὶ στὰ διακινούμενα ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα ἔχει καταπατήση πολὺ λιγότερα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ἔχει καταπατήση σχεδὸν ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας.

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα εἶναι ὑπόλογο γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότηος μὲ βάσιν κάθε Δίκαιον ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο μας.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ἔχει προδόση τὴν χώρα καὶ τὸν λαό της, καταπατώντας ἀκόμη καὶ τῆν πολιτιστικὴ καὶ προγονικὴ κληρονομία της.

Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ἀνοίγει τὸν δρόμο ὥστε νὰ χαθῇ ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θρᾴκη μας. 

Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ἀντικαθιστᾶ τὸν πληθυσμὸ μὲ ἀλλότριες φυλὲς ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ἔχει χειραγωγήση καὶ τὴν Δικαιοσύνη, καταργώντας οὐσιαστικῶς τὴν Δημοκρατία, ὥστὲ νὰ λειτουργῇ μὲ δύο μέτρα και μὲ δύο σταθμά. Ἐὰν δὲν εἶσαι μαζύ τους, εἶσαι ἐναντίον τους.

Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε Ἔθνος ὑπὸ διωγμὸν ἀπὸ τὸ καθεστὼς Τσίπρα.

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

(Visited 188 times, 1 visits today)
Leave a Reply