Φέρνουν ὅμως κάτι πολυτιμότατον…

O Σόιμπλε εἶπε ὅτι αὐτὸ ποὺ φέρνουν εἶναι κάτι πολυτιμότερο ἀπὸ τὸν χρυσό…

Χαμηλὸ iq, ἀναλφάβητοι, ἀνίκανοι γιὰ ὁποιανδήποτε ἐργασία, ποτισμένοι ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ μῖσος κατὰ τοῦ λευκοῦ Εὐρωπαίου…

Τί φέρνουν ἄραγε;
Γιατί ἡ ἀριστερά πολιτική ἐλίτ τούς καλωσορίζει στήν Εὐρώπη; 

Δρακᾶτος Ὄθων

Οἱ τρεῖς Μαγκρεμπίνοι ἀπὸ τὸ Μαρακὲς ποὺ ἔπραξαν τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα στὶς δύο κοπέλλες.
Ἐκεῖ ποὺ ὑπεγράφη τὸ σύμφωνον της ἐλευθέρας μεταναστεύσεως καὶ ἀπὸ τὸν δικό μας πρωθυπουργό…

Ἀλήθεια τί θά ἐμποδίση πλέον κι ἄλλους σὰν κι αὐτοὺς νὰ ἔλθουν στήν χώρα μας;

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply