Ὑποκριτικὲς (καὶ σπάταλες) ἀντικαπνιστικότητες

3,3 δισεκατομμύρια εὐρῶ ἦσαν οἱ περυσινὲς δαπάνες τοῦ ὑπουργείου ὑγείας. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ 700 ἑκατομμύρια εἶχαν μεταφερθῆ ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἔτος. Ἄρα οἱ συνολικὲς δαπάνες τοῦ ὑπουργείου ἦσαν 2,6 δισεκατομμύρια εὐρῶ.

Γιὰ τὴν ἱστορία.
Περίπου 1,4 δὶς ἦταν τὸ κόστος μισθοδοσίας.

Τὸν ἴδιο καιρὸ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν ΕΦΚ (εἰδικὸ φόρο καταναλώσεως) στὰ Καπνικὰ προϊόντα ἀνῆλθαν στὰ 1,1 δίς.

Μὲ ἀλλὰ λόγια τὸ 42% τῶν δαπανῶν ἐκαλύφθη ἀπὸ τοὺς καπνιστές.

Ἐδῶ φαίνεται καὶ ἡ τεραστία ὑποκρισία τῶν κυβερνήσεων τῆς μετὰ νεωτερικῆς ἐποχῆς σὲ ὅλον τὸν δυτικὸ κόσμο μὲ τοὺς ἀντικαπνιστικοὺς νόμους τους.

20 F35 τὸν χρόνο θὰ ἀγόραζε μία ὀρθοφρονοῦσα κυβέρνησις ἀπὸ τὸν φόρο καπνοῦ καὶ μόνον!!!

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply